NYHETER - HVA ER LAIV? - VÅRE LAIVER - STULAARIA - BILDER - FORUM - OM FANTASY INLAIV - BLI MEDLEM - LOGG INN

Hva er laiv?

Laiv kommer av det engelske ordet live - levende. Laiv er en slags levende rollespill eller improvisasjonsteater. Meningen med en laiv er at man skal kunne leve seg inn i en annen persons liv, være en annen person, for et kort tidsrom. Spillerne spiller hver sin person, og så lenge laiven varer skal de snakke og oppføre seg som denne personen. Arrangørene (IL) har lite kontroll over hva som skjer når laiven først er i gang, da er det spillerne som må drive laiven i den retningen de ønsker det.

På forhånd får spillerne utdelt informasjon om sin rolle. Rollebeskrivelsen kan inneholde for eksempelpersonlighet, plott (mål for laiven), bakgrunnshistorie, eiendeler, venner og mye mer. Utfra dette skal spillerne selv tolke sin egen rolle og på best mulig måte spille denne gjennom hele laiven. Spillerne får også utdelt info om settingen, hvilken verden laiven foregår i. Ofte, som i noen av Fantasy InLaivs laiver, vil laiven være satt til en fantasy-verden som Stulaaria. Mange laiver tspiller seg også i vår egen verden, for eksempel i Oslo i 2006. Uansett vil arrangørene måtte formidle informasjon til spillerne om hvordan verdenen ser ut, om guder, religioner, raser, grupperinger, teknologi, og alt annet spillerne trenger å vite for å leve seg inn i en rolle.

Kutt-regelen er den viktigste regelen på nær sagt alle laiver. På våre laiver er Kutt en regel som skal etterfølges. Hvis en spiller roper kutt, så skal alt spill i umiddelbar nærhet stoppes. Kutt kan ropes hvis en spiller opplever den situasjonen hun/han er i som fysisk eller psykisk ubehagelig, eller hvis en blir skadet. Det er ikke lov å rope kutt for å komme seg unna situasjoner som oppleves ubehagelige for rollen. Med andre ord, ikke bruk kuttregelen til å jukse. Vær forsiktig med å bruke Kutt i situasjoner der det ikke er noen fare, da dette kan føre til at respekten for Kutt blir borte, og vi kan få en ulv-ulv effekt. Rop likevel kutt heller en gang for ofte enn en gang for sjelden...

Kostyme-kravet kan variere fra laiv til laiv. Noen form for kostyme vil nesten alltid være krevet, for at det skal bli lettere å leve seg inn i rollen og verdenen. På laiver med høyt kostymekrav vil det som regel følge med et kostymekompendium fra arrangørene som beskriver hvordan man kan lage seg et kostyme som passer til verdenen laiven utspiller seg i.

Vi som arrangører stiller forholdsvis små krav til spillerne. Det er ikke på noen måte noen form for krav til skuespillertalent eller godt skuespill. Det vi derimot forventer er at spillerne setter seg inn i bakgrunnsstoffet de får fra arrangørene, og at de leser rollen sin nøye. Vi forventer også at spillerne gjør sitt beste for å spille rollen i løpet av hele laiven, og ikke Off-laiver. Off-laiving kalles det hvis noen som deltar på en laiv går ut av rolle og prater om ting som ikke har noe med rollen eller laiven å gjøre så lenge laiven varer. Dette kan være å prate med en kompis i det virkelige liv om festen forrige helg, eller å nevne ting som "det står i kompendiet". Illusjonen skal opprettholdes.

Men, det viktigste av alt er AT ALLE SKAL HA DET GØY!